Jogi nyilatkozat

 

5. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

5.1 A vevő jogosult a megrendelést követő 24 órában, de legkésőbb a kiszállítás megkezdéséig a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben jelezni info@cselemunkaruha.hu e-mail címen, a Csele Trade Kft. ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

5.2 A vevő az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami hiánytalanul, eredeti gyári csomagolásban érkezik vissza az eladóhoz. Elállásra vonatkozó szándékát a vevő köteles e-mailben, az info@cselemunkaruha.hu e-mail címre bejelenteni.

5.3 Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen visszajuttatni, az eladó nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt a vevő költségére visszajuttatja a vásárlónak.

5.4 Vásárlástól való elállás esetén a Csele Trade Kft. köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

5.5 A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a vevőnek kell viselnie.


6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

6.1 A áruháznév online áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2 A áruháznév online áruház semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be: * Az Interneten küldött, vagy fogadott bármilyen adat. * Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a www.cselemunkaruha.hu online áruház normális működését és a vásárlást. * A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása. * Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése. * Bármely szoftver nem megfelelő működése. * Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3 A www.cselemunkaruha online áruház nem vonható felelősségre semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül a vásárló felelős az áruházhoz való csatlakozásért és a weblapon történő vásárlásáért.

6.4 A vevő felelőssége felmérni azt, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

6.5 A www.cselemunkaruha.hu online áruház bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja a vásárlás feltételeit, kötöttségek nélkül módosíthat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a weblapon történő megjelenés időpontjától lép életbe.

6.6 A áruháznév online áruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a rendelését és törölheti a regisztrációját annak, aki bármilyen formában megsérti a szabályokat. A vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.